Huấn quyền về Mẹ Maria
Phụ đề: Một số Tông huấn liên quan đến Đức Maria
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
Dịch giả: Lm. Igna. M. CRM
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013819
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 280
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013820
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 280
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
ĐỨC GIÁO HOÀNG GIOAN XXIII 5
1. Thông Điệp Grata Recordatio 5
ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIII 15
1. Thông Điệp Adiutricem 15
2. Thông Điệp Diuturni Temporis 35
3. Thông Điệp Fidentem Piumite Animum 40
4. Thông Điệp Iucunda Semper Expectatione 52
5. Thông Điệp Laetitiae Sanctae 66
6. Thông Điệp Magnae Dei Matris 81
7. Thông Điệp Octobri Mense 103
8. Thông Điệp Superiore Anno 123
9. Thông Điệp Supremi Apostolatus Offĩcio 128
10.  Thông Điệp Vi È Ben Noto 139
ĐỨC GIÁO HOÀNG PHAOLÔ VI 145
1. Tông Thư Christi Matri 145
2. Tông Thư Mense Maio 154
3. Tông Huấn Signum Magnum 164
ĐỨC GIÁO HOÀNG PIÔ IX 187
1. Tông Hiến Ineffabilis Deus 187
2. Tông Thư Ubi Primum 219
ĐỨC GIÁO HOÀNG PIÔ XII 225
1. Tông Thư Ad Caeli Reginam 225
2. Thông Điệp Deiparae Virginis Mariae 250
3. Tông Thư Fulgens Corona 253
4. Tông Thư Ingruentium Malorum 275