Những ngày của Mẹ
Tác giả: Lm. Phêrô, CMC
Ký hiệu tác giả: PHE
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001722
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 20
Số trang: 243
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009253
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 20
Số trang: 243
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014657
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 20
Số trang: 243
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời Giới thiệu của Đức Tổng Giám Mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận xi
Tâm sự dẫn nhập xiii
Thứ tự những Ngày của Mẹ xxi
Các Thánh Đã Nói Về Các Lễ Đức Mẹ xxii
Các vị Giáo hoàng đã thành lập các lễ Đức Mẹ xxiv
Các Công Đồng liên quan đến các Lễ Mẹ xxvi
Các nhà Thần học góp ý về các Lễ Mẹ xxvi
Bảng Chữ Tắt  xxviii
Sách tham khảo  xxx
Mỗi ngày của Mẹ 257
Ngày 15-08: Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời 259
Ngày 22-08: Lễ Đức Mẹ nữ vương 297
Ngày 08-09: Lễ sinh nhật Đức Mẹ 327
Ngày 12-09: Lễ Thánh danh Đức Mẹ 349
Ngày 15-09: Lễ Đức Mẹ sầu bi 371
Ngày 07-10: Lễ Đức Mẹ Mân Côi 409
Ngày 21-11: Lễ Đức Mẹ dâng mình 443
Lễ ngày thứ Bảy và các lễ ngoại lịch 465
Phần phụ chương: Các danh ngôn về Đức Mẹ cho các hoàn cảnh cuộc sống chúng ta 473