Tôn sùng Đức Mẹ Maria trong Thánh truyền Công giáo
Tác giả: Lm. Frederick M. Jelly
Ký hiệu tác giả: JE-F
Dịch giả: G.B. Dũng Lạc Hồng Ân
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006683
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 239
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích