Con đường Tin mừng của Đức Maria
Tác giả: HY. Carlo Maria Martini
Ký hiệu tác giả: MA-C
Dịch giả: Lm. Montfort Phạm Quốc Huyên, O.Cist
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008533
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 115
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008539
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 115
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009946
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 115
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Đôi lời về tác giả 5
Lời tựa 7
CHƯƠNG 1: NỮ TỲ CỦA CHÚA 9
1. Một nhận thức có ba phần 10
2. Hy sinh của Kitô hữu 14
3. Chọn lựa căn bản 16
4. Sự tròn đầy của sự sống 19
CHƯƠNG 2: THĂM VIẾNG: MỘT HUYỀN NHIỆM CỦA VIỆC GẶP GỠ 23
1. Dẫn nhập 23
2. Mầu nhiệm Thăm viếng (Lc 1,39-56) 25
a. Bản văn 25
b. Cấu trúc 27
3. Suy niệm 34
CHƯƠNG 3: TÌM KIẾM CHÚA GIÊSU 39
1. Bản văn 40
2. Giêrusalem và lễ Vượt Qua 41
3. Tìm kiếm Thiên Chúa 43
4. Mầu nhiệm Đức Giêsu 48
CHƯƠNG 4: DƯỚI CHÂN THẬP GIÁ 55
1. Tầm quan trọng của một cá nhân đối với Thiên Chúa 56
2. Con đường của Đức Maria 59
3. Hành trình của chúng ta 62
CHƯƠNG 5: ĐỨC MARIA VÀ ĐÊM TỐI ĐỨC TIN TRONG THỜI ĐẠI CỦA CHÚNG TA 65
1. Đêm tối Đức tin trong thời đại của chúng ta 67
2. Đêm tối của Đức cậy trông nơi Thánh nữ Têrêsa Lisieux 69
3. Ý nghĩa của đêm tối Đức tin 72
4. Đức tin bị thử thách của Đức Maria 76
5. Đức tin bị thử thách của một Linh mục 79
6. Kết luận 82
CHƯƠNG 6: TRONG TRÁI TIM CỦA ĐỨC MARIA 87
1. Lòng sùng kính Đức Maria ngày nay 87
2. Suy niệm Kinh thánh 92
3. Suy tư thần học 94
4. Suy tư thiêng liêng 96
CHƯƠNG 7: NHỮNG ĐỀ NGHỊ TRONG LÃNH VỰC MỤC VỤ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỨC MẸ 99
1. Đức Maria và đời sống tình cảm của người Kitô hữu 99
2. Đức Maria và đời sống tình cảm của một Linh mục 101
3. Những cách sùng kính Đức Maria 105
4. Cách sùng kính chân chính 106
5. Giảng thuyết về Đức Maria 107
6. Những cuộc hiện ra của Đức Maria thời nay 108
7. Kết luận 113