Maria et la très Sainte Eucharistie
Tác giả: J. E. Laborde, S. J.
Ký hiệu tác giả: LA-J
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011905
Nhà xuất bản: périgueux
Năm xuất bản: 1925
Khổ sách: 19
Số trang: 109
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích