Maria kẻ đã tin
Tác giả: Karl Rahner
Ký hiệu tác giả: RA-K
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000323
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 181
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007292
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 181
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008893
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 181
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Vài lời của người dịch 5
Lời nói đầu 17
CHƯƠNG 1: Vài nét về Thánh Mẫu Học 19
CHƯƠNG 2: Maria trong thần học 41
CHƯƠNG 3: Nguyên tắc căn bản của Thánh Mẫu Học 59
CHƯƠNG 4: Ơn vô nhiễm nguyên tội 75
CHƯƠNG 5: Ơn làm Mẹ Thiên Chúa 93
CHƯƠNG 6: Ơn Khiết trinh 109
CHƯƠNG 7: Ơn khỏi tội 127
CHƯƠNG 8: Ơn Hồn xác lên trời 145
CHƯƠNG 9: Đức Mẹ trung gian 159
CHƯƠNG 10: Cầu nguyện 175
Mục lục 182