Marian Mediation
Phụ đề: Is it True to say that Mary is Coredemptrix, Mediatrix of all Graces…?
Tác giả: John D. Miller, MA
Ký hiệu tác giả: MI-J
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000781
Nhà xuất bản: New Bedford, MA
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 168
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích