Conferenze Mariane
Tác giả: P. Luigi M. Pazzaglia
Ký hiệu tác giả: PA-P
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Ý
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004512
Nhà xuất bản: R. Berruti & C.
Năm xuất bản: 1954
Khổ sách: 20
Số trang: 220
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích