La mère des fidèles
Tác giả: F. M. Braun, OP
Ký hiệu tác giả: BR-F
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011564
Nhà xuất bản: Casterman
Năm xuất bản: 1953
Khổ sách: 21
Số trang: 200
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0012135
Nhà xuất bản: Casterman
Năm xuất bản: 1953
Khổ sách: 21
Số trang: 207
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích