La vierge au concile
Tác giả: René Laurentin
Ký hiệu tác giả: LA-R
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011858
Nhà xuất bản: P. Lethielleux
Năm xuất bản: 1965
Khổ sách: 19
Số trang: 222
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích