Mariologia
Tác giả: Candius Pozo S.I
Ký hiệu tác giả: PO-C
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011441
Nhà xuất bản: Romae
Năm xuất bản: 1967
Khổ sách: 24
Số trang: 104
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích