La Vierge consacrée au Christ
Tác giả: Dom Marmion
Ký hiệu tác giả: MA-D
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011848
Nhà xuất bản: Éditions de Maredsous
Năm xuất bản: 1955
Khổ sách: 19
Số trang: 87
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích