L'union mystique a Marie
Tác giả: Marie de Sainte-Thèrèse
Ký hiệu tác giả: TH-M
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011598
Nhà xuất bản: Éditions du cerf Juvisy
Khổ sách: 19
Số trang: 98
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích