La femme dans son peuple
Phụ đề: Le cheminêmnt de Maria avec hommes et les femmer de tous les temps
Tác giả: HY. Carlo Maria Martini
Ký hiệu tác giả: MA-C
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011467
Nhà xuất bản: Médiaspaul
Năm xuất bản: 1987
Khổ sách: 21
Số trang: 155
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích