Mẫu tính ân sủng
Phụ đề: Tài liệu Thánh Mẫu học
Tác giả: Giuse Maria Trần Thanh Phong
Ký hiệu tác giả: TR-P
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002390
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 298
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013491
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 298
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
I. "MẪU TÍNH ÂN SỦNG" CỦA ĐỨC MARIA PHẢI CHĂNG LÀ MỘT TÍN ĐIỀU MỚI VỀ MẸ? 5
1. Những cuộc thỉnh cầu có tính cách quốc tế để xin định tín: "Đức Maria - Đấng hiệp công cứu chuộc, trạng sư, trung gian" 5
1.1. Nguồn gốc vấn đề thỉnh cầu địn tín này. Mark I. Miravalle 5
1.2. Angelo Amato, hướng về một tín điều khác về Đức Mẹ? 8
1.3. Arthur Burton Calkins. "Towards another marian dogma?" Một trả lời cho Cha Angelo, S.D.B 18
1.4. Rene Laurentin, các kiến nghị quốc tế cho một định nghĩa tín lý về sự làm trung gian và sự cứu chuộc 29
1.5. Ignazio M. Calabuig - Antonio Escudero Cabello: Hồ sơ một ngày thần học về kiến nghị một định tín "Đức Maria, Đấng hiệp công cứu chuộc, Đấng trung gian, nữ trạng sư" 40
2. Mẫu tính ân sủng: tín điều mới về Đức Maria? 48
2.1. Mẫu tính thiêng liêng trong Signum magnum của Đức Phaolo VI 49
2.2. Sự làm trung gian từ mẫu trong Redemptoris Mater của Đức Gioan Phaolo II 53
2.3. Nền tảng Kinh thánh: Ga 19, 26-27a như là "lược đồ mặc khải" 59
2.4. Mẫu tính ân sủng: tín điều mới về Đức Maria? 64
2.5. Nhận xét 69
II. IN SINU MATRIS (TRONG CUNG LÒNG ĐỨC MARIA) 73
1. Tiểu dẫn lịch sử 74
1.1. Tư tưởng của Jean Guitton 74
1.2. Tư tưởng của Grignion de Montfort, thánh tông đồ của những thời đại cuối cùng 80
2. "Sống trong cung lòng Mẹ" (In sinu Matris) 92
2.1. Sự nhập thể của Ngôi Lời trong cung lòng Đức Maria 92
2.1.1. Mẹ và con 93
2.1.2. Đức Maria và Chúa Thánh Thần 96
2.1.3. Đức Maria và Thiên Chúa Cha 106
3. Thân xác Phục sinh của Đức Kitô và thân xác hiển vinh của Đức Maria 114
3.1. Thân xác Phục sinh của Đức Kitô 114
3.1.1. Thân xác của Đức Kitô 114
3.1.2. Những lần hiện ra của Đức Kitô Phục sinh 118
3.1.3. Sự hiện diện trong Thần Khí 120
3.2. Thân xác hiển vinh của Đức Maria 121
3.2.1. Sự lên trời cả hồn và xác của Đức Maria 121
3.2.2. Cách thức chết của Đức Maria:  giấc ngủ vượt qua sự chết vì yêu 132
3.2.3. Suy nghĩ thần học về Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 139
3.2.4. Sự hiện diện của Đức Maria 164
4. Thánh Mẫu học của các thời kỳ vừa qua 179
4.1. Đức Giêsu và toàn bộ Nhiệm thể Người trong cung lòng Đức Maria 179
4.2. Cách đặt vấn đề thánh hiến hoặc tín thác cho Đức Maria 194
4.2.1. Giai đoạn xét duyệt phê bình 197
4.2.2. Giai đoạn phục hồi được hiện tại hóa 209
4.2.3. Giai đoạn tín thác cho Đức Maria 224
4.3. Nền tu đức thần bí hay nền tu đức hiệp thông 236
4.3.1. Sống những lời khấn hứa của Bí tích Thánh Tẩy 238
4.3.2. Sống Bí tích Thánh Tẩy 251
4.3.3. Sống lời Thiên Chúa trong cung lòng Mẹ 273
Kết luận 292
Mục lục 293