Marie de la passion
Tác giả: Many Authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011828
Nhà xuất bản: Franciscaines
Năm xuất bản: 1929
Khổ sách: 19
Số trang: 403
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích