Gặp gỡ Mẹ Maria
Tác giả: Phaolô Ngô Suốt
Ký hiệu tác giả: NG-S
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T3
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010335
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 219
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010341
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 219
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 3
CHƯƠNG DẪN NHẬP 11
1. Bối cảnh sống của Cộng đoàn Thánh Mátthêu 12
2. Mátthêu Thánh sử là ai? 14
CHƯƠNG IX: GIA PHẢ VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHÚA GIÊSU  
I. Đức Maria Mẹ của Chúa Giêsu 21
1. Tama 23
2. Rakháp 24
3. Rút 25
4. Bát Seva 26
5. Đức Trinh Nữ Maria 27
II. Sự ra đời của Chúa Giêsu 31
* THÁNH GIUSE LÀ AI? 32
1. Tên Giêsu 36
2. Tên Kitô 37
3. Tên Emmanuen 38
4. Ông không ăn ở với Bà, cho đến khi Bà sinh một con trai 39
a. Cho đến khi 41
b. Một sự thật phức tạp 49
c. Trước khi sinh 50
d. Trong khi sinh 52
e. Sau khi sinh 55
f. Từ Mẫu Đồng Trinh 57
III. Bài học đẹp nơi biến cố Truyền tin 61
CHƯƠNG X: MẦU NHIỆM BA VUA  
I. Chuyến thăm của Ba Vua Phương Đông 67
A. Sự thật về Ngôi Sao 68
B. Nguồn gốc của tường thuật Thánh Kinh 70
1. Người Do Thái trong thế giới La Mã 74
2. Trong tường thuật của Mátthêu 77
a. Một ngôi sao bí ẩn nhưng có thật 79
b. Chuyện Ba Vua 86
c. Một giải thích lý thú khác 93
  1/ Có bao nhiêu nhà Đạo Sĩ 95
  2/ Truyền tải những bí ẩn 97
  3/ Gặp vua Hêrôđê 100
  4/ Ngôi Sao và ba nhà Đạo sĩ là xác thực 102
  5/ Vua Hêrôđê giết hài nhi từ hai tuổi trở xuống 104
  6/ Ba Vua đến thờ lạy Hài Nhi và gặp Mẹ Ngài 107
  7/ Đối thoại giữa Ba Vua và Đức Trinh Nữ Maria 113
II. Những bài học hay nơi biến cố này 117
1. Thiên Chúa tỏ Đức Mẹ cho dân Ngài 117
2. Vinh quang của Giáo Hội Kitô Giáo 121
3. Mẹ là Ngôi Sao của hôm nay 125
4. Me ở đâu, có hòa giải, tha thứ và lòng thương xót ở đó 128
a. Tại biến cố gặp gỡ bà Elisabet và Gioan Tẩy Giả 128
b. Tại tiệc cưới ở Cana 129
c. Con đường trở lại 129
d. Đức Maria va Hồi Giáo 132
III. Đức Maria là Nguyên Mẫu: Âm lực Thần linh  
1. Nguyên mẫu theo tâm lý học 136
2. Đức Maria là Nguyên mẫu 142
CHƯƠNG XI: CUỘC CHẠY TRỐN SANG AI CẬP  
I. Cuộc chạy trốn sang Ai Cập 153
1. Lộ trình cuộc chạy trốn 167
2. Gia đình Thánh ở Ai Cập 171
II. Phép lạ vẫn còn tồn tại đến hôm nay 175
III. Nỗi đau của Đức Mẹ ở biến cố này 182
IV. Bài học về sự dữ  184
CHƯƠNG XII: TỪ ĐẤT AI CẬP TRỞ VỀ  
I. Dụng ý của Matthêu 193
Tương quan với Cựu Ước 195
II. Gia đình thăm lúc Chúa đang rao giảng  
KẾT LUẬN  
THƯ MỤC 215