La mère miroir de Dieu
Tác giả: Cardinal J. Mindszenty
Ký hiệu tác giả: MI-C
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011507
Nhà xuất bản: Maison Mame
Năm xuất bản: 1953
Khổ sách: 19
Số trang: 275
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích