Marie mère de Jésus
Tác giả: François-Michel Willam
Ký hiệu tác giả: WI-F
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006886
Nhà xuất bản: Salvator
Năm xuất bản: 1954
Khổ sách: 23
Số trang: 334
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích