Thánh Mẫu học. Trích Kinh Thánh về Đức Maria
Tác giả: Phan Tấn Thành
Ký hiệu tác giả: PH-T
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006190
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 80
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006191
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 80
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006192
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 80
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006193
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 80
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích