Petitiones de Assumptione Corporea B.V. Mariae in caelum definienda ad sanctam sedem delatea
Phụ đề: Propositae secundum ordinem hierarchicum dogmaticum, geographicum, chronologicum
Tác giả: Guilhelmo Hentrich, Rudolfo Gualtero de Moos
Ký hiệu tác giả: HE-G
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: La tinh
Tập - số: Vol 1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004076
Nhà xuất bản: Typis Polyglottis Vaticanis
Năm xuất bản: 1942
Khổ sách: 27
Số trang: 1058
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích