Người nữ mang ơn hòa giải
Nguyên tác: La Femme de la Réconciliation
Tác giả: HY. Carlo Maria Martini
Ký hiệu tác giả: MA-C
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008248
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 19
Số trang: 84
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008270
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 19
Số trang: 84
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời dẫn 5
Quan tâm 7
Óc thực tế 19
Lắng nghe 33
Lễ hội 46
Trìu mến 57
Tặng hiến 71