Marie dans le dogme Catholique
Phụ đề: Les Prérogatives de Marie
Tác giả: Emile Campana
Ký hiệu tác giả: CA-E
Dịch giả: A. M. Viel, OP
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004260
Nhà xuất bản: Montréjeau
Năm xuất bản: 1913
Khổ sách: 20
Số trang: 623
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích