With Jesus. The Story of Mary co-redemptrix
Tác giả: Mark I. Miravalle
Ký hiệu tác giả: MI-M
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004693
Nhà xuất bản: Queenship
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 19
Số trang: 252
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích