With Jesus. The Story of Mary co-redemptrix
Tác giả: Mark I. Miravalle
Ký hiệu tác giả: MI-M
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004693
Nhà xuất bản: Queenship
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 19
Số trang: 252
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Foreword by His Eminence, Edourad Cardinal Gagnon I
Author's Introduction 5
Chapter I: What Co-redemptrix Does And Does Not Mean 7
Chapter II:  Co-redemptrix Foretold 17
Chapter III: Co-redemptrix Begun 31
Chapter IV: Co-redemptrix Fulfilled 45
Chapter V: The Second Eve 63
Chapter VI: "Holy Redemptrix, Pray For Us" 77
Chapter VII: "My Son and I Redeemed the World" 93
Chapter VIII: " You Would Become Co-redemptrix" 101
Chapter IX: The Golden Age of Mary Co-redemptrix 113
Chapter X: "There Is No Other Single Word" 131
Chapter XI: Popes of the Marian Age and Mary Co-redemptrix 149
Chapter XII: The Council and Co-redemptrix 167
Chapter XIII: The Pope of Mary Co-redemptrix 189
Chapter XIV: Contemporary Saints and Mary Co-redemptrix 213
Chapter XV: Fatima and Mary Co-redemptrix 235
Conclusion 251