Vie intérieure de la Très Sainte Vierge
Phụ đề: Ouvrage recueilli des écrits de M. Olier
Tác giả: M. Olier
Ký hiệu tác giả: OL-M
DDC: 232.91 - Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu - Thánh Mẫu học
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004167
Nhà xuất bản: De l'imprimerie de Salviucci, Rome
Năm xuất bản: 1866
Khổ sách: 23
Số trang: 531
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích