Mẹ Maria
Phụ đề: Trung tâm công trình của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
Tác giả: Guillaume De Menthière
Ký hiệu tác giả: ME-G
Dịch giả: Lm. Nguyễn Đức Việt Châu
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001157
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 115
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương 1 : VỊ GIÁO HOÀNG CỦA ĐỨC MẸ 4
Chương 2 : BÉ MỒ CÔI Ở WADOWICE NHẬN ĐỨC MARIA LÀM MẸ 10
Chương 3 : NƯỚC BA LAN, CHIEN THANG NHỜ ĐỨC MARIA 22
Chương 4 : KHẢO LUẬN LÒNG SÙNG KÍNH CHÂN THựC : TOTUS TUUS 34
Chương 5 : CÔNG ĐồNG VATICANÔ II : TÌNH MẸ THIÊNG LIÊNG 48
HIỆN DIỆN CỦA ĐỨC MARIA- 67
Chương 7 : NGÀN NĂM THỨ BA : MẸ CỦA sự SỐNG 76
Chương 8 : NGHỆ THUẬT CÀU NGUYỆN 83
Chương 9 : NGƯỜI NỮ LIÊN HỆ VỚI THÁNH THÊ 99
Chương 10 : REQUIEM - AN NGHỈ 108