Mẹ Maria
Phụ đề: Trung tâm công trình của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
Tác giả: Guillaume De Menthière
Ký hiệu tác giả: ME-G
Dịch giả: Lm. Nguyễn Đức Việt Châu
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001157
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 115
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương 1 : Vị Giáo Hoàng của Đức Mẹ 4
Chương 2 : Bé mồ côi ở Wadowice nhận Đức Maria làm Mẹ 10
Chương 3 : Nước Ba Lan chiến thắng nhờ Đức Maria 22
Chương 4 : Khảo luận lòng sùng kính chân thực : Totus Tuus 34
Chương 5 : Công đồng Vatican II : TÌình Mẹ thiếng liêng 48
Hiện diện của Đức Mẹ Maria 67
Chương 7 : Ngàn năm thứ ba: Mẹ của sự sống 76
Chương 8 : Nghệ thuật cầu nguyện 83
Chương 9 : Người nữ liên hệ với Thánh Thể 99
Chương 10 : Requiem- An nghỉ 108