Vie de la Vierge Marie
Tác giả: Claude Quinard
Ký hiệu tác giả: QU-C
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011283
Nhà xuất bản: Éditions spes
Năm xuất bản: 1930
Khổ sách: 18
Số trang: 179
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích