Học trường Đức Mẹ
Phụ đề: Đức Maria gương mẫu của lòng tin
Tác giả: Lm. Antôn Ngô Văn Vững
Ký hiệu tác giả: NG-V
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T3
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010349
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 523
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010350
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 523
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI NÓI ĐẦU  
CHƯƠNG I: NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA LÒNG TIN  
1. Đức Maria đã sống đức tin trên trần gian 21
2. Đức Maria đã ‘Tiến bước” trong cuộc lữ hành đức tin 26
3. “Chúng ta bước đi trong đức tin" 28
4. Thiên Chúaa che giấu chính mình 29
5. Sự vâng phục của đức tin (Rm 1,5; 16,26) 31
CHƯƠNG II: PHÚC CHO NGƯỜI LÀ KẺ ĐÃ TIN  
1. Được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ 33
2. Người tín hữu đầu tiên của Tân ước 37
3. Đức tin của Eva mới 40
4. Đến để thi hành ý Cha .42
5. Sự đồng trinh của Đức Maria là dấu chỉ đức tin 43
CHƯƠNG III: NGƯỜI THIẾU NỮ SION  
1. Niềm vui thiên sai 49 
2. Người nghèo của Giavê 51
3. “Trinh khiết tâm hồn, một đức tin vô tỳ vết” 56
4. Người Nữ đầy ân phúc 58
5. Được chúc phúc từ Cựu ước đến Tân ước 61
CHƯƠNG IV: MẦU NHIỆM NHẬP THỂ, ĐỈNH CAO CỦA LÒNG TIN  
1. “Cưu mang trong lòng tin, sinh hạ trong lòng tin” 66
2. Thưa “Xin vâng”. 69
3. Thinh lặng, cầu nguyện và ân giấu 72
4. “Gratia Plena" (Tràn đầy ân sủng) 76
5. “Fide Plena” (Tràn đầy đức tin) 81
CHƯƠNG V: SỨ ĐIỆP TRUYỀN TIN (Lc 1,26-38) 85
1. Đoạn Phúc âm long trọng (Phúc âm vàng) 85
2. Truyền tin trong các tác phẩm nghệ thuật 87
3. Truyền tin trong thơ Hàn Mặc Tử 91
4. Chúa thánh thần phợp bóng 96
5. Suy niệm truyền tin qua biện chứng: “Đầy ân sủng,”, "Đầy đức tin" 100
CHƯƠNG VI: “XIN VÂNG,” SỰ DÂNG HIẾN TRỌN VẸN  
1. Thưa “Xin vâng” như Mẹ, cốt yếu của sự thánh thiện 104
2. “Xin vâng” và ý nghĩa cuộc đời 108
3. Linh đạo “Xin vâng” 113
4. Kinh dâng hiến của chân phước Charles De Foucauld 118
5. Thưa “Xin vâng”cho hôm nay 129
CHƯƠNG VII: “FIAT”  
1. Trong truyền thống “FIAT” Và “HMENI" 133
2. “Này con đây” (Hmeni) 135
3. Đấng Thiên Sai: “NÀY CON XIN ĐẾN” 138
4. Tôn thờ trong tinh thần và sự thật 144
5. Khiêm tốn 153
CHƯƠNG VIII: MAGNIHCAT (LỜI TUYÊN XƯNG TÌNH YÊU)  
1. Đức tin nền tảng: Tin ở tình yêu Thiên Chúa 164
2. Lòng tin của Đức Trinh Nữ bao hàm chiều kích cánh chung 169
3. Thời đại của ân sủng 173
4.Vương quốc Thiên Chúa 176
5. Hình ảnh Thiên Chúa trong Kinh “Magnificat” (Lc 1,46-55)  180
CHƯƠNG IX: TÂM HỒN LUÔN CA NGỢI  
1. Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi 183 
2. Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng 185
3. Thiên Chúa của Lòng Thương Xót 187
4. Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô (Ep 1,3; 2 Cr 1,3) 191
5. Thiêu Chúa của lời hứa 195
CHƯƠNG X: ĐỨC TIN VIÊN MÃN  
1. Đức tin trong đời thường 200
2. Hạnh phúc vì được yêu 204
3. Chúa là niềm vui 206
4. Sự thánh thiện ẩn giấu 211
5. Mô hình của niềm tin vào Tân ước 213 
CHƯƠNG XI: MẸ CÁC KẺ TIN  
1. Mẹ Thiên Chúa, Mẹ con người 216
2. Mẹ Thiên Chúa, Công Đồng Ephêsô (431) 221
3. Mẹ Thiên Chúa trong đời sống Hội Thánh 224
4. “Mẹ các kè tin” 226 
5. Đức Maria hiến tế con trên thập giá 229
CHƯƠNG XII: MẸ HỘI THÁNH  
1. Mẹ Hội thánh trong  Công Đồng Vaticanô II 233
2. Tước hiệu “Mẹ Hội thánh” trong lịch sử thần học Công giáo 235 
3. Tước hiệu “Mẹ Hội thánh” trong huấn quyền 239
4. Mẹ của toàn nhiệm thể 245
5. Mẹ của thế giới được tái tạo 247
CHƯƠNG XIII: MẸ ĐỒNG TRINH 252
1. “Mẹ và Môn đệ” 252
2. Maria là mô thức của Hội thánh (Ambrosiô) 256
3. Người Mẹ và người nữ đồng trinh 258
4. Hội thánh đồng trinh nhờ đức tin 260
5. Hội thánh noi gương Đức Trinh Nữ: Đồng trinh và Mẹ 264
CHƯƠNG XIV: GƯƠNG MẪU ĐỨC TIN CHO HỘI THÁNH 269
1. Lòng tin trác tuyệt.  
2. Điển hình và gương mẫu 272
3. Đức Maria là mẫu gương theo nghĩa đặc biệt nhất 274
4. Đức tin của Hội thánh 279
5. Mẹ của đầu và các chi thể Chúa Kitô 283
CHƯƠNG XV: TIN LÀ TẬN HIẾN 285
1. Sống cho một mình Thiên Chúa 285
2. Đức Maria, gương mẫu đời thánh hiến 289
3. Trong đức tin, đón nhận lời Thiên Chúa 292
4. Dânghiến chính mình cho Thiên Chúa cách tự do 295
5. Một đức tin tuyệt đối 299
CHƯƠNG XVI: ĐỨC TIN KHÔNG NGHI NGỜ, KHÔNG ĐIỀU KIỆN  
1. Sự đe dọa của đức tin 304
2. Tin là ánh sáng 307
3. Lòng tin tuyệt đối của những người được tuyển chọn 309
4. Phúc cho ai không vấp phạm vì Ta (Mt 11,6). 312 
5. Dưới ánh sáng của Chúa Thánh Thần 316
CHƯƠNG XVII: HOA TRÁI PHONG NHIÊU CỦA LÒNG TIN  
1. Đức tin hiện thực, sống động 321
2. Hoa trái của lòng tin 325
3. Một đức tin luôn tăng trưởng 328
4. Tiến triển trong đức ái 333
5. Tiến bước trên con đường thập giá 336
CHƯƠNG XVIII: NHÀ GIÁO DỤC ĐÀO LUYỆN ĐỨC TIN  
1. Giáo huấn bằng chính đời sống 340
2. Âm thầm ở Na-gia-rét 342
3. Chiêm niệm trong thinh lặng 344
4. Con tim trong sạch 347
5. Dưới tác động của Chúa Thánh Thần 350
CHƯƠNG XIX: CANA, PHỤC VỤ LÒNG TIN CÁC MÔN ĐỆ  
1. Môn đẹ thứ nhất Chúa Giêsu 353
2. Sự triển nở của Đức tin 356
3. Dấu lạ Cana 358
4. Các môn đệ đã tin vào Người 361
5. Đức tin vào thời Tân ước 363
CHƯƠNG XX: ĐỨC TIN CHỊU THỬ LUYỆN  
1. Từ biến cố truyền tin đến núi sọ 367
2. Thiên Chúa sả dạy 368
3. Sự thử thách của những người công chính 372
4. Tiến trình thử luyện 376
5. Nghi nghi ngờ tình yêu Thiên Chúa 379
CHƯƠNG XXI: XIN THÊM LÒNG TIN CHO CHÚNG CON  
1. Tái sinh để trở nên con Thiên Chúa 382
2. Satan tên cám dỗ 386
3. Những cám dỗ quen thuộc trong Tin mừng 390
4. Những thử thách 394
5. Trong viễn tượng của Thiên Chúa  398
CHƯƠNG XXII: ĐẤNG BẢO VỆ ĐỨC TIN  
1. Được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ 401
2. Kiên vững trong đức tin 403
3. Sự duy nhất của đức tin 405
4. Đức Nữ trung tín 408
5. Đức tin chiến thắng 414
CHƯƠNG XXIII: NHIỆM VỤ CỦNG CỐ ĐỨC TIN  
1. Nhiệm vụ củng cố đức tin của Phêrô  419
2. Đấng trợ giúp các Kitô Hữu (Auxilium Christianorum) 421
3. Fatima (1917) và hòa bình thế giới 425
4. Những lần hiện ra 430
5. Sứ điệp từ trời 435 
CHƯƠNG XXIV: ĐỨC TIN CHIẾN THẲNG  
1. Chiếntháng thế gian: Quy luật của sự bé nhỏ 452
2. Sự chiến thắng đức tin 455
3. “Thầy đã thắng thế gian” 459
4. Trái tim Mẹ sẽ thắng 462
5. Đức Maria, giải thích Đức Kitô 466
CHƯƠNG XXV: BÍ QUYẾT CỦA LÒNG TIN  
1. Tin là đón nhận. 473
2. Phúc cho người nghèo khó (trong tâm hồn) 477
3. Người nghèo của Giavê  479
4. Nữ tỳ Thiên Chúa 482
5. Phúc cho những tâm hồn trong trắng 484
KẾT LUẬN TỐNG QUÁT  
1. Ai làm sự thật thì đến với ánh sáng 489
2. Tự do thiêng liêng 492
3. Chiêm ngắm Mẹ, đãu chỉ sự cậy trông 510
4. Maria gương mẫu của Tin, Cậy, Mến và kết hợp với Thiên Chúa 514