Lectures sur la vierge
Tác giả: Louis Marie Grignion de Montfort
Ký hiệu tác giả: LOUI
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011329
Nhà xuất bản: Desclée et Cie
Năm xuất bản: 1937
Khổ sách: 19
Số trang: 343
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích