Esquisse du développement du dogme Marial
Tác giả: Charles Journet
Ký hiệu tác giả: JO-C
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011872
Nhà xuất bản: Alsatia Paris
Năm xuất bản: 1954
Khổ sách: 21
Số trang: 165
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích