Contes de notre dame
Tác giả: Jerôme et Jean Tharaud
Ký hiệu tác giả: TJ-J
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012023
Nhà xuất bản: Libraire Plon
Năm xuất bản: 1943
Khổ sách: 17
Số trang: 244
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích