Tìm hiểu hạnh thánh Đức Mẹ Maria
Phụ đề: Trong ánh sáng Thánh kinh và Thánh truyền
Tác giả: Đa Minh Phạm Công Tứ
Ký hiệu tác giả: PH-T
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002179
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 254
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích