La dame toute belle
Tác giả: R.P. Rambaud, O.P
Ký hiệu tác giả: RA-R
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011430
Nhà xuất bản: Emmanuel Vitte
Năm xuất bản: 1949
Khổ sách: 21
Số trang: 183
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích