Crituque et vérité
Tác giả: Roland Barthes
Ký hiệu tác giả: BA-R
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016452
Nhà xuất bản: Éditions du Seuil
Năm xuất bản: 1966
Khổ sách: 19
Số trang: 78
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích