Ở đây và bây giờ
Phụ đề: Sống trong Chúa Thánh Thần
Nguyên tác: Here and Now
Tác giả: Henri J. M. Nouwen
Ký hiệu tác giả: NO-H
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001221
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 216
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Đề tựa 5
Chương I: Một bắt đầu mới 19
Chương II: Niềm vui 25
Chương III: Đau khổ 43
Chương IV: Hoán cải 65
Chương V: Sống kỷ luật 87
Chương VI: Đời sống thiêng liêng 103
Chương VII: Cầu nguyện 123
Chương VIII: Tình thương 139
Chương IX: Gia đình 161
Chương X: Những quan hệ 179
Chương XI: Chúng ta là ai? 197
Lời sau cùng 215