Sự khổ chế và sự không dính bén
Tác giả: Jacques Leclercq
Ký hiệu tác giả: LE-J
Dịch giả: Lm. Phêrô Vũ Văn Tự Chương
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007852
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 102
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008006
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 102
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích