Chuẩn bị đón nhận Đức Giêsu
Tác giả: Vincent M. Walsh
Ký hiệu tác giả: WA-M
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001128
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 180
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích