Thư cho bạn về đời sống thiêng liêng
Nguyên tác: Life of the Beloved. Spiritual living in a Secular world
Tác giả: Henri J. M. Nouwen
Ký hiệu tác giả: NO-H
Dịch giả: An Nguyễn
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003165
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 124
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008894
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 124
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014991
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 124
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời cám ơn 5
Lời nói đầu 7
Là người yêu quý 21
Trở thành người yêu quý 31
1. Cầm lấy 38
2. Chúc phúc 53
3. Bẻ ra 68
4. Trao ban 86
Sống đời người yêu quý 106
Phần kết - Một tình bạn thắm thiết 115