Hành trình giải thoát
Phụ đề: Abraham va Sarah hôm qua và hôm nay
Tác giả: Calos Mesters
Ký hiệu tác giả: ME-C
Dịch giả: Lưu Văn Hy
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004822
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 93
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007930
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 93
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010359
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 93
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương 1 - Carlos và Rosa, Abraham và Sarah 11
Chuyện của Carlos và Rosa 13
Chuyện của những người sôngs với Carlos và của Rosa 14
Chuyện của Abraham và Sarah 17
Abraham là ai? 18
Chúng ta nói sao về Abraham? 19
Chương 2 - Lịch sử sự ác hủy hoại cuộc sống của con người (GEN 1-11) 21
Thánh kinh nghiên cứu thực tại như thế nào? 23
Nạn Hồng thủy: Sử dụng Thiên chúa và Tôn giáo vì mối lợi riêng (Gen 6:1-9:29) 26
Nước sự sống tới từ nguồn là Lòi của Chúa 33
Chương 3: Chuyện của Abraham và Sarah 39
Những diễn giải về chuyện các con của Abraham 47
Chương 4 - Cuộc đối thoại giữa Carlos và Abraham 51
Chương 5 - Tu sửa tận gốc cuộc sống 63
Kế hoạch thứ hai của Abraham 69
Kế hoạch thử ba của Abraham. 72
Sự thử thách bằng lửa cho kế hoạch cuối cùng 74
Chương 6 - Từ dân của Adam tới dân của Abraham. 81
Dân của Adam đang mất đi 84
Dân của Abraham đang được sinh ra 87
Tạm biệt, Carlos! 92
Lời nguyện cuối 93