Tương giao đích thật
Phụ đề: Tái khám phá nghệ thuật sống "với nhau"
Nguyên tác: Authentic Relationship: Discover the Lost art of "one anothering"
Tác giả: Wayne Jacobsen , Clay Jacobsen
Ký hiệu tác giả: JA-W
Dịch giả: Lm. Nguyễn Ngọc Kính, OFM
DDC: 253.5 - Mục vụ tâm lý và Linh hướng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002815
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 192
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002981
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 192
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002982
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 192
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004830
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 192
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mở đầu 5
1. Đừng mắc bẫy cô đơn 9
2. Yêu thương tha nhân nhưn Thiên Chúa yêu thương bạn 26
3. Rơi vào chỗ êm ái 40
4. Bạn đâu phải là tất cả 55
5. Tiếp xúc buổi đầu 72
6. Chia sẻ long nhân ái của Thiên Chúa 85
7. Giảm thiểu gánh nặng 98
8. Cổ vũ 110
9. Chia sẻ sự khôn ngoan 125
10. Cậy dựa vào Thiên Chúa 135
11. Một điều khoản đích thực 152
12. Kề vai sát cánh trong hành trình cuộc sống 167
13. Những kho báu đang chờ bạn khám phá 183
Phụ lục 189