Exploring Christian Spirituality
Tác giả: Bruce H. Lescher, Elizabeth Liebert
Ký hiệu tác giả: LE-B
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009084
Nhà xuất bản: Paulist Press
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 22
Số trang: 248
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích