Đời tận hiến
Nguyên tác: Le Don de soi
Tác giả: Lm. Jos. Schrijvers CSsR
Ký hiệu tác giả: SC-J
Dịch giả: Hồng Chung
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008704
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 220
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013061
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 220
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014174
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 216
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI GIỚI THIỆU 5
PHẦN I: NHỮNG NGUYÊN TẮC CỦA VIỆC TẬN HIẾN 7
CHƯƠNG I: TẬN HIẾN CHO CHÚA LÀ VIỆC CÔNG BÌNH 7
I. Chúa là nguyên lý của vạn vật 7
II. Chúa là cứu cánh muôn loài 10
III. Chúa là mô phạm của vạn vật 13
IV.  Kết luận chương nhất 16
Chương II : TẬN HIẾN CHO CHÚA LÀ VIỆC KHÔN NGOAN  20
I. Chúa ân cần thánh hoá linh hồn hiến thân cho Ngài 20
II. Chúa đem cả khôn ngoan và quyền lực giúp đỡ linh hồn tận hiến 23
III. Hành động của Chúa trong tâm hồn đầy vẻ nhiệm mầu 26
IV. Những việc lạ lùng Chúa thi hành trong linh hồn phó thác 29
V. Ngôi Hai Thiên Chúa là mẫu mực duy nhất của linh hồn 33
VI. Một mình Chúa Giêsu biết địa vị linh hồn trong Nhiệm Thể Ngài 37
VII. Chúa thánh Thần thay đổi hành động trong linh hồn tận hiến 40
VIII. Dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, mọi hoàn cảnh sẽ nên dịp cho linh hồn đơn sơ tấn tới 43
CHƯƠNG III : TẬN HIẾN LÀ VIỆC DỄ DÀNG 47
I. Linh hồn sai lầm khi phóng đại những khó khăn gặp phải trên đường thiêng liêng 47
II. Sự khó ngày nào đủ cho ngày ấy 51
III. Cần tránh những môi lo vô cớ 53
IV. Chính Chúa làm Thầy dạy linh hồn tận hiến 56
V. Chỉ cần có lòng mến 59
VI. Muốn yêu mến chỉ cần ước ao 62
VII. Đáp lại lễ tận hiến Chúa ban trót mình cho họ 64
VIII. Tận hiến là thực hành mọi nhân đức 7
PHẦN II: THỰC HÀNH VIỆC TẬN HIẾN 71
CHƯƠNG I : CÁI NHÌN TỔNG QUÁT VỀ VIỆC THỰC HÀNH TẬN HIẾN 71
I. Yếu tính của việc tận hiến 71
II. Việc tận hiến phải hết sức hoàn toàn 74
III. Tập luyện việc tận hiến 78
IV. Những khó khăn trong việc tập luyện 81
V. Thói quen tận hiến 84
VI. Bước toàn thiện của việc tận hiến 86
VII. Lễ tận hiến với lỗi nhỏ mọn 90
VIII. Một trở lực lớn trên đường phó thác 93
CHƯƠNG II : THỰC HÀNH VIỆC TẬN HIẾN GIỮA CÁC CÔNG VIỆC 97
I. Trong giờ nguyện ngắm 97
II. Chúa dẫn đưa linh hồn đơn sơ trong đường nguyện ngắm 101
III. Trong các việc thiêng liêng 106
IV. Linh hồn tận hiến vâng theo lệnh Chúa trong các việc thiêng liêng 109
V. Trong cuộc giao tiếp với đời 113
VI. Nguồn tự do thánh thiện 116
VII. Sống tận hiến giữa những bận rộn của công việc 119
CHƯƠNG III : THỰC HÀNH TẬN HIẾN TRONG CƠN THỬ THÁCH 126
I. Việc tận hiến với thử thách bên trong 126
II. Linh hồn trong sạch không được dính bén chính cơn thử thách 129
III. Linh hồn phó thác phải vui nhận cơn bách hại 131
IV. Thái độ của linh hồn giữa cơn bách hại 134
V. Lễ tận hiến trong cơn bệnh hoạn 138
VI. Lễ tận hiến trong giờ chết 142
PHẦN III: HIỆU QUẢ CỦA LỄ TẬN HIẾN 146
CHƯƠNG I : SỐNG YÊU ĐƯƠNG 146
I. Tình yêu tương hữu giữa Chúa Giêsu với linh hồn 146
II. Cuộc gặp gỡ yêu đương giữa Chúa Giêsu và linh hồn khi Hiệp lễ 149
III. Những tôi trung 152
IV. Các bạn nghĩa thiết 155
V. Những người con trong nhà 160
CHƯƠNG II : ĐỜI QUÊN MÌNH 165
I. Ý nghĩa sự quên mình 165
II. Làm thế nào quên mình trong mọi hoàn cảnh 167
III. Linh hồn đơn sơ yêu mến thánh giá 170
IV. Mọi sự bảo linh hồn quên mình 172
V. Tình yêu giúp cho dễ quên mình 175
VI. Linh hồn càng quên mình, Chúa càng săn sóc đến họ 178
VII. Linh hồn càng quên mình Chúa càng nghĩ giúp họ 181
CHƯƠNG III : ĐỜI TẬN TỤY 187
I. Thế nào là tận tụy 187
II. Chúa điều khiển lòng tận tụy của linh hồn đơn sơ 190
III. Không có tận tụy cũng chẳng có tình yêu 193
IV. Tính ích kỷ lại tái hiện trên thế giới 195
V. Tận tụy bằng cầu nguyện 197
VI. Tận tụy bằng gương sáng 200
VII. Tận tụy bằng cách trung thành với nghĩa vụ 203
VIII. Cách Chúa làm cho đời tận hiến nên phong phú 206
Tổng kết: ĐỨC MẸ LÀ MÔ PHẠM CỦA ĐỜI TẬN HIẾN 212