Theo gương Chúa Giêsu
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002322
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 212
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích