Le désir d'é ternité
Tác giả: Ferdinand Alquié
Ký hiệu tác giả: AL-F
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009545
Nhà xuất bản: Press universitaires de France
Năm xuất bản: 1968
Khổ sách: 19
Số trang: 148
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích