Đời sống nội tâm
Tác giả: Jacques Leclercq
Ký hiệu tác giả: LE-J
Dịch giả: Lm. Phêrô Vũ Văn Tự Chương
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002920
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 358
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Lời nói đầu 7
Chương I: Hành động của Thiên Chúa và hành động của con người  
* Cái nhìn tổng quát 11
* Vai trò của các Bí tích 18
* Việc sống đạo 23
Chương II: Hành động  
* Hành động và đời sống nội tâm 38
* Những điều kiện cho hành động được nên phong phú trên bình diện luân lý 48
Chương III: Cái nhìn tổng quát về đời sống nội tâm  
* Lý tính của đời sống nội tâm 57
* Các khía cạnh của đời sống nội tâm 63
* Lời kinh vị lợi và lời kinh vô vị lợi 66
* Sơ lược lịch sử của khoa Thần bí 74
Chương IV: Khẩu nguyện 86
Chương V: Lời kinh chung  
* Cái nhìn tổng quát 100
* Lời kinh đọc chung 104
* Lời cầu nguyện chung của Giáo Hội 109
* Vấn đề phụng vụ 123
* Lòng đạo đức theo phụng vụ 131
Chương VI: Bí tích Thánh Thể  
* Lòng tôn sùng mộ môn bí tích Thánh Thể 141
* Hy tế thánh lễ trong đời sống của người Ki tô 144
* Bữa tiệc Thánh Thể 152
* Việc tôn kính bí tích Thánh Thể 156
* Hoa trái của lòng đạo đức tôn sùng bí tích Thánh Thể 161
* Những sợi dây xã hội được kéo dài trong bí tích Thánh Thể 167
Chương VII: Những lòng tôn sùng riêng 172
* Lý do của những lòng tôn sùng riêng 172
* Việc thực hành những lòng tôn sùng riêng 178
* Lòng tôn sùng Đức Trinh Nữ Maria 193
* Việc tôn kính các Thánh 204
Chương VIII: Tâm nguyện  
* Bản chất- Điều kiện cái nhìn tổng quát 210
* Cầu nguyện và tĩnh lặng 216
* Cầu nguyện và hãm mình 225
Chương IX: Sự cầu nguyện, sự suy niệm bắt đầu như thế nào  
* Sự suy tư Ki tô 233
* Việc đọc sách thiêng liêng và việc bàn hỏi thiêng liêng 240
* Việc nguyện ngắm 249
* Thực hành việc nguyện ngắm 258
* Việc nguyện gẫm và dốc lòng 267
* Việc xét mình 276
* Tĩnh tâm và linh thao 285
Chương X: Chiêm niệm  
* Từ suy niệm đến chiên niệm 295
* Ơn gọi chiêm niệm 304
* Chiêm niệm chủ động và chiêm niệm thụ động 313
* Tính đơn nhất của đời sống chiêm niệm 321
* Sự chiêm niệm và sự trọn lành 331
* Những chặng đầu tiên của sự chiêm niệm 342
* Đặc tính của sự chiêm niệm thụ động 349
Chương XI: Những phương pháp của nền tu đức 358