Kinh hòa bình
Phụ đề: Giải pháp thiêng liêng cho mọi vấn đề
Nguyên tác: There's a spirtual solution to every problem
Tác giả: Wayne Syer
Ký hiệu tác giả: SY-W
Dịch giả: Lm. Nguyễn Ngọc Kính, OFM
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002798
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 190
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002985
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 190
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004795
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 190
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
Chương 1: Lạy Chúa, xin dùng con như khí cụ bình an của Chúa 12
Chương 2: Gieo yêu thương vào nơi oán thù 36
Chương 3: Đem thứ tha vào nơi năng nhục 62
Chương 4: Đem tin kính vào nơi nghi nan 93
Chương 5: Đem tin cậy vào nơi thất vọng 118
Chương 6: Đem ánh sáng vào nơi tối tăm 142
Chương 7: Đem niềm vui đến chốn u sầu 165