Le vie spirituelle
Tác giả: P. Baron, OP
Ký hiệu tác giả: BA-P
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004371
Nhà xuất bản: Cerf
Năm xuất bản: 1962
Khổ sách: 20
Số trang: 124
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích