Bỏ Thầy chúng con sẽ theo ai?
Phụ đề: Những bài học từ Thánh Phêrô
Nguyên tác: To whom shall we go? Lessons from
Tác giả: TGM. Timothy M. Dolan
Ký hiệu tác giả: DO-T
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006931
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 199
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006973
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 199
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập 10
Chăm chú nhìn Chúa Kitô 19
"Thấy gió thổi" 37
Thinh lặng bên Chúa 49
Ôm ấp thập giá 67
Hãy để Thiên Chúa yêu thương ta 87
Bạn có yêu mến Chúa không? 105
"Duc in altum - Hãy thả lưới chỗ nước sâu" 125
Xin Chúa tha thứ 137
Chúng con sẽ theo ai? 149
Simon, anh ngủ sao? 161
Cuộc hoán cải lần thứ hai 175
Lời bạt: không bạc không vàng 189