Chrétiens dans un monde nouveau
Tác giả: Bernard Haring, CSsR
Ký hiệu tác giả: HA-B
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009564
Nhà xuất bản: Desclée
Năm xuất bản: 1968
Khổ sách: 21
Số trang: 343
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích