Đời sống nội tâm
Nguyên tác: La Vie Intérieure
Tác giả: R. P. Louis Colin, CSsR
Ký hiệu tác giả: CO-R
Dịch giả: Lm. Phêrô Vũ Văn Tự Chương
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001482
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 318
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001487
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 318
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001488
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 318
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001489
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 318
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu
Lời tựa
Chương I. Cái nhìn tổng quát
Chương II. Những yếu tố làm nên đời sống nội tâm
Chương III. Tâm trí trong trạng thái được cởi bỏ trần trụi
Chương IV. Sống dưới sự hiện diện của Thiên Chúa
Chương V. Tinh thần cầu nguyện
Chương VI. Từ vô hình đến hữu hình
Chương VII. Đời sống Thánh Thể
Chương VIII. Cùng với Chúa Ba Ngôi
Chương IX. Thanh tẩy ý chí
Chương X. Quyết theo trọn vẹn.
Chương XI. Nhờ sự cố gắng
Chương XII. Canh giữ lòng mình
Chương XIII. "Hãy nâng tâm hồn lên (Sursum corda)"
Chương XIV. Ý ngay lành
Chương XV. Sự bình thản
Chương XVI. Men của sự thánh thiện
Chương XVII. Sức mạnh tông đồ
Chương XVIII. Một lý tưởng cho đời sống nội tâm